Η φιλοσοφία μας An ancient olive tree A man on an olive tree Μάθετε για την υιοθεσία!

Έρχονται από τα βάθη του χρόνου


Eνώσαμε τις δυνάμεις μας ώστε να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους κατοίκους και τις αρχές σχεδιάζοντας ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Καταγράφουμε υπεραιωνόβια ελαιόδενδρα φωτογραφίζοντας τα, καταχωρίζοντας τις συντεταγμένες και μετρώντας τις διαστασεις τους ώστε να προσδιορίσουμε την κατά προσέγγιση ηλικία γνωρίζοντας το ιστορικό τους. Σκοπός είναι αφου σημανθούν να δημιουργηθούν πολιτιστικές διαδρομές όπου ο επισκέπτης θα τα γνωρίζει και θα έρχεται σε επαφή με τον Πολιτισμό της Ελιάς, με τους ανθρώπους, την ιστορία και τα αξιοθέατα του τόπου.

Διαβάστε περισσότερα για την φιλοσοφία μας

Υιοθέτησε ένα Υπεραιωνόβιο Δέντρο!


Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα απο 230 υπεραιωνόβια δένδρα (μέσης εκτιμώμενης ηλικίας 1800 ετών). Σε επιλεγμένα απο αυτά υπάρχει η δυνατότητα αναδοχής. Ο ανάδοχος δίνει το όνομα στο συγκεκριμένο δένδρο για ένα χρόνο, ενημερώνεται για τις εργασίες, έχει την δυνατότητα γνωριμίας με τον παραγωγό και επίσκεψης της περιοχής, μπορεί ακόμα και να προμηθευθεί το λάδι για την χρονιά. Υιοθετώντας ένα ελαιόδενδρο βοηθάς στην προστασία του.

Δες πως

ΑΜΚΕ ΚΟΚΚΙΝΕΛΑ


Logo Coccinella

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΜΚΕ ΚΟΚΚΙΝΕΛΑ, ιδρύθηκε το 2018 και είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τον Περιστερά Ιεράπετρας. Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της είναι η προώθηση της αειφορίας του περιβάλλοντος, η συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ισότητα, η προστασία και η ανάπτυξη των κοινών αγαθών.

Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί της είναι η αειφορική διαχείριση των υπεραιωνόβιων ελαιοδέντρων της Κρήτης, η καταγραφή και ανάδειξη της πολιτιστικής τους αξίας. Η προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία με έμφαση στη διατήρηση και διάδοση των απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών. Επίσης, η συμβολή στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων. Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, εντάσσεται στους σκοπούς της ΑΜΚΕ ΚΟΚΚΙΝΕΛΑ, όπως ακόμη και η κατασκευή, η συντήρηση υποδομών και ενεργειών σε συνεργασία με τοπικές ομάδες, η προώθηση εναλλακτικού- ήπιου- θεματικού τουρισμού, ο σχεδιασμός και η διάθεση καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων, η περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών κ.α.